Arsacal
button
button
button
button


Tieners op kampweekend in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 februari 2022 - 237 woorden
Het Julianaklooster waar de jongeren verblijven
Het Julianaklooster waar de jongeren verblijven

In het dio­ce­saan hei­lig­dom van Heiloo wordt in de voor­jaars­va­kan­tie een tiener­kamp­week­end geor­ga­ni­seerd (25 t/m 27 februari). Op twee momenten ben ik erbij aanwe­zig: vrij­dag­avond voor de ope­nings­mis en zater­dag­och­tend voor een catechese.

Dertig tieners in de leef­tijd van 12-18 jaar waren vrij­dag om 17.30 uur in de bede­vaart­ka­pel, ver­schil­lende van hen met hun ouders. Ook de bege­lei­ders - oudere jon­ge­ren, zusters en jon­ge­ren­pas­to­raat - waren er om met de Eucha­ris­tie­vie­ring het weekend te openen.

De evan­ge­lie­le­zing ging over de onverbreek­baar­heid van het huwe­lijk. Het was de lezing van deze li­tur­gische dag. Jacobus had het er in de eerste lezing over dat we een­vou­dig ja of nee moeten zeggen en dus uit ons­zelf betrouw­baar moeten zijn. Over trouw en betrouw­baar­heid gaat het bij een huwe­lijk maar ook meer in het alge­meen, in ons hele leven: betrouw­baar en trouw aan de Heer, aan je woord, aan je mede­mens, vooral de armsten.

De catechese van zater­dag­och­tend voor de 16-18 jarigen ging over de vraag hoe je je geloof kunt bewaren. Verbon­den met het leven van de apos­te­len, heb ik daarvoor twaalf tips gegeven, zoals het maken van een goed voor­ne­men, je aan­slui­ten bij een goede groep die je in­spi­ra­tie kan geven in het geloof, stille tijd, H. Mis en biecht, offers brengen, iets voor een naaste doen en nog meer.

Terug