Arsacal
button
button
button
button


Hersteld van Corona en gevormd

Vormseviering in Heemstede

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022 - 139 woorden

In no­vem­ber was ik in Heem­ste­de voor het Vormsel op het feest van Christus Koning, maar vier vor­me­lin­gen waren toen in qua­ran­tai­ne, drie van de vier met Corona. Maar nu was het ook voor hen zo ver: gezond en wel kon­den ze het sacra­ment van de heilige Geest ont­van­gen.

Pas­to­raal werkster Ans Dekker en pater Diego Pildain had­den de jon­ge­ren op deze dag voor­be­reid en waren er na­tuur­lijk bij en het koor In Between ver­zorgde de zang. Er waren de nodige mis­die­naars. Eén van de twee catecheten was ook bij het tiener­week­end in Heiloo betrokken en kon er daarom niet bij zijn. Het was een intieme en goed ver­zorgde vie­ring en ik wens Sam, Belle, Lieve en Kim van harte alle zegen toe voor hun ver­dere leven en dat de heilige Geest steeds hun gids zal zijn!

Terug