Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Volendam doet Corona vergeten

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 8 maart 2022 - 129 woorden

Dins­dag­avond 8 maart was ik opnieuw in Volen­dam voor het heilig Vormsel. Alles was ‘als vanouds’: veel vor­me­lin­gen en veel mensen in de kerk. Een paar van zulke vie­rin­gen en je bent de Corona-tijd vergeten.

Samen met de leer­krachten en de werk­groep had kape­laan Anton Goos de vor­me­lin­gen voor­be­reid. samen met pastoor Paul Stomph con­ce­le­breerde de kape­laan. De fees­te­lij­ke vie­ring vond plaats in de H. Vin­cen­tius a Paolo kerk. Ik heb al eer­der over vormsel­vie­ringen in Volen­dam bericht want er zijn er vier, aanstaande don­der­dag zal de laatste zijn.

Het was een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en het was mooi zoveel jongen en meisjes dit sacra­ment van de heilige Geest te mogen geven. Ik hoop en bid dat het veel vrucht zal dragen in hun leven.

Proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

Terug