Arsacal
button
button
button
button


Oekraïense vluchtelingen blij met warm welkom

Ontmoeting in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 maart 2022 - 306 woorden
Oekraïense vluchtelingen blij met warm welkom
Oekraïense vluchtelingen blij met warm welkom
Een kijkje in de keuken...
Een kijkje in de keuken...

Zater­dag­mid­dag was ik in Heiloo om de eerste Oekraïense vluch­te­lingen te ont­moe­ten. Intussen zijn die al in ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom welkom geheten. In Heiloo is een groep van 28 mensen afkoms­tig uit ver­schil­lende delen van de Oekraïene. Dank­baar­heid voor het welkom in Heiloo en zorgen en verdriet om de fami­lie­le­den en be­zit­tin­gen die achter moesten blijven.

Lange reis

Één gezin was met de auto geko­men, de anderen met treinen en/of bussen. Voor de meeste vluch­te­lingen had de reis naar ons land vier dagen geduurd. Onder de vluch­te­lingen zijn op­val­lend veel mensen uit Odessa, anderen uit Charkov, Kiev en ver­schil­lende grotere en kleinere plaatsen uit het centrum van het land, maar de meeste mensen zijn uit ste­den.

Split­sing

Door allerlei omstan­dig­he­den zijn daarbij ge­zin­nen ook gespleten geraakt. Zo is een volwassen dochter achter ge­ble­ven om voor haar Oma te zorgen die niet weg kon, terwijl de rest van het gezin in Heiloo zit.

Tolk

Een paar uit Heiloo was geko­men om te tolken al spraken ver­schil­lende vluch­te­lingen ook wel wat Engels. De tolk en haar Neder­landse man waren vorig jaar al naar Neder­land geko­men. Zij kunnen hun werk doen op iedere lokatie, maar lieten wel een ap­par­te­ment in Kiev achter. Dat ap­par­te­ment is er nog, al wordt in de omge­ving flink gebombar­deerd.

Opvang

De keukenstaf van het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom ver­zorgt ook maaltij­den voor groepen vluch­te­lingen die elders in de omge­ving wor­den op­ge­van­gen. Het aantal plaatsen waar mensen wor­den op­ge­van­gen - gebouwen van de kerk maar ook andere lokaties - neemt steeds toe.
Ik zag ook opluch­ting bij de vluch­te­lingen en dank­baar­heid voor de opvang die zeer wordt ge­waar­deerd. Op zon­dag wordt een uitje geor­ga­ni­seerd naar Alkmaar. Daar is om 15.30 uur ook een Oekraïense H. Mis in de Grieks-Katho­lie­ke ritus (in de Blijde Mare, H. Maria­kerk).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug