Arsacal
button
button
button
button


Kennismaken en vooruitblikken

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 maart 2022 - 137 woorden
Paters van de heilige Geest op bezoek
Paters van de heilige Geest op bezoek
Bezoek aan de kathedraal met uitleg van Nanine van Smorenburg
Bezoek aan de kathedraal met uitleg van Nanine van Smorenburg

Dins­dag 22 maart maakte ik kennen met de paters Spiri­tijnen die in ons bisdom komen werken en kwam de Adviesraad bijeen die brainstormde over het pro­gram­ma dat volgend jaar in de ka­the­draal wordt aan­ge­bo­den als op­vol­ger van ‘Geloof in geluk’.

Samen met de provinciale overste pater Marcel Uzoigwe waren de pries­ters Clement Amoako en Patrick Ezeonwu C.S.Sp. op bezoek voor een nadere kennis­ma­king. Pater Patrick doet momenteel een stage in Am­ster­dam Noord en pater Clement is werk­zaam in Meer­liede. Daar­naast zijn ze met de taalstudie bezig.

Die avond kwam de Adviesraad van de Ka­the­draal bijeen. Na een ont­vangst en rond­lei­ding in de ka­the­draal wer­den visies uitgewisseld op het pro­gram­ma voor volgend jaar. Veel goede sug­ges­ties kwamen naar boven om het thema ‘natuur’ in te gaan vullen. Een mooie avond met goede gesprekken.

Terug