Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in het seminarie in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 maart 2022 - 127 woorden

Woens­dag 23 maart was ik in het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp om twee jon­ge­ren het heilig vormsel toe te dienen. Eigen­lijk had­den ze dit sacra­ment al maan­den gele­den zullen ont­van­gen in de pa­ro­chie van Driehuis, maar toen had Corona toe­ge­sla­gen.

Een paar jon­ge­ren van de groep van toen waren ook nu aanwe­zig evenals de katecheet die mede de vormselvoor­be­rei­ding had gedaan. Omdat de twee jon­ge­ren Anna en Mattia maar samen waren, leek het een moie gelegen­heid om dit sacra­ment te vieren in de Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schap van Haar­lem waar zij deel van uitmaken. De ge­meen­schap was daarom naar Nieuwe Niedorp geko­men voor een fees­te­lij­ke en intieme Eucha­ris­tie­vie­ring in de boven­zaal.

Van harte fe­li­ci­te­ren we Anna en Mattia met het ont­van­gen van het sacra­ment van de heilige Geest!

Terug