Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de Koorschool...

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 april 2022 - 331 woorden
Constance Huveneers heet nieuwe leerlingen welkom
Constance Huveneers heet nieuwe leerlingen welkom
De koorschool
De koorschool

Woens­dag­och­tend 6 april heb ik een bezoek gebracht aan de Koor­school. Ik werd ont­van­gen door waar­ne­mend directeur Constance Huveneers en rondgeleid door Ties en Laurentia, twee koor­school­leer­lingen uit groep acht. Een school met een familie­sfeer en wat blinken ze uit in muziek!

De koor­school is onder­deel van het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­drale basiliek van sint Bavo.

Niet gepest

Toen ik zo rondliep op de koor­school en van de twee leer­lin­gen tussen de regels door hoorde hoeveel de muziek voor hen betekende, moest ik wel even denken aan iets waar ik nog steeds spijt van heb: mijn ouders probeer­den me wel op muziekles te krijgen en ook op het klein­semi­narie werd muziek zeer bevor­derd, maar ik ben er toen helaas toch niet op inge­gaan. Wel heb ik meegezongen in de schola van het klein­semi­narie en dat was een mooie erva­ring.

"Op deze school wordt niet gepest", was één van de dingen die Constance me ver­telde. Een teken van die familie­sfeer die er heerst. Er is veel muziek in het lesrooster en ik zag Fons Ziekman bezig met het geven van muziekles eerst van sopranen, daarna van alten, dui­de­lijk iemand met veel erva­ring.

Tournee

Er is ook weer een tournee gepland: op het pro­gram­ma staat een koorreis naar Osnabrück. Constance ver­telde dat er iedere week wel belang­stel­ling is van nieuwe kan­di­daat-leer­lin­gen die met hun ouders komen kijken of de koor­school iets voor hen is. Een stemtest moet dan tenslotte bewijzen of de leer­ling het inder­daad ‘in huis’ heeft.

Rijke ge­schie­de­nis

Her en der in het gebouw hangen veel foto's die getuigen van het rijke verle­den van de Koor­school. Op een wereld­kaart was te zien waar de koorreizen naar toe waren gegaan in de loop der tij­den. Zelf vond ik een hoogte­punt het bezoek aan Rome met de bisdom­bede­vaart en het speciale privé-concert dat door koor­schoolle­den toen is gegeven aan emeritus paus Benendictus XVI. Ik hoop dat er nog vele van zulke mooie erva­ringen bij mogen komen...

Terug