Arsacal
button
button
button
button


Mooie momenten...

Op bedevaart in Lourdes

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 mei 2022 - 400 woorden
Bij de lichtprocessie
Bij de lichtprocessie
Vrijwilligers rijden de rolstoelen bij de lichtprocessie
Vrijwilligers rijden de rolstoelen bij de lichtprocessie

Een bede­vaart naar Lourdes omvat veel mooie en in­druk­wek­kende momenten: de sacra­ments­pro­ces­sie, de licht­pro­ces­sie, de kruis­weg. maar ook is er genoeg tijd voor ont­moe­ting en ontspan­ning met zelfs een kleine excursie (naar Gavarnie) en een musical in de aanbie­ding!

Eucha­ris­tie

De Eucha­ris­tie­vie­ring was op deze dag in de Rosaire- basiliek. Vica­ris Paul Verbeek ver­zorgde de homilie. Aan het einde van de vie­ring heb ik een echtpaar gezegend dat die dag 35 jaar getrouwd was en de afgelopen tijd veel had mee­ge­maakt. De bede­vaart­gan­gers van Peij-Echt-Susteren had­den een grote (supergrote) bede­vaart kaars gekocht en versierd die ik daar ook heb gezegend (zie foto's).

Excursie

Het mid­dagmaal was met de bede­vaart­gan­gers die in hotel Stella verbleven en daarna ben ik mee­ge­gaan met de groep die op excursie ging naar Gavernie, een plaatsje tegen de Spaanse grens en met uit­zicht op de besneeuwde bergen ( zie foto), tevens passage plaats voor de bede­vaart­gan­gers naar Santiago de Compostela. Het avondmaal heb ik bij de groep uit Volen­dam gehad, waar ik tussen drie gene­ra­ties in zat: een groot­moe­der die erns­tig ziek was en met haar dochter en klein­doch­ter deze bede­vaart mocht maken ( zie foto). Voor oma heb ik speciaal gebe­den.

Licht­pro­ces­sie

Later op de avond was de licht­pro­ces­sie. Ik werd gevraagd om de intenties van de pelgrims bij het Maria­beeld te plaatsen en aan het einde de zegen te geven en enkele Neder­landse pelgrims hebben het Wees gegroet voor gebe­den ( zie foto's). De licht­pro­ces­sie is ook weer een bij­zon­der gebeuren dat een mooie indruk geeft. Er waren veel mensen bij de licht­pro­ces­sie, een mooi teken dat ook in Lourdes de Corona­tijd lang­zaam voorbij gaat...

Niet-katho­liek en toch naar Lourdes?

Wat ik op­val­lend vond was dat er onder de bede­vaart­gan­gers ook een aantal mensen is dat geen katho­lie­ke ach­ter­grond heeft: er zijn pro­tes­tan­ten bij en er zijn mensen bij die van huis uit geen geloof hebben mee­ge­kre­gen. De mensen met een pro­tes­tantse ach­ter­grond die ik heb ge­spro­ken, waren best heel bewust met hun geloof bezig. Zij had­den allemaal een band met Maria en ervaar­den de aantrek­kings­kracht van h de " moe­der­kerk" zoals een van hen het uitdrukte. Een meisje was het " Wees gegroet" aan het leren en de bele­ving van de vie­rin­gen en de sfeer van Lourdes had haar veel gedaan. Zo heeft iedere pelgrim zijn of haar eigen verhaal. Dat verhaal getuigt ervan dat God ook nu met mensen bezig is, dat Maria ook nu mensen nabij is...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug