Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde Academy & Netwerkdag voor live-streamers

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2022 - 166 woorden

Terwijl ik in Hilversum was, werd in het bis­schops­huis een speciale Academy & Netwerk­dag gehou­den voor mensen in hun pa­ro­chie­ver­band met live-streamen bezig zijn en pro­gram­ma's maken voor een video­ka­naal van de pa­ro­chie. In de stijl van de dag heb ik in een video een bood­schap mee-gegeven

Bijgaand enkele foto's van de Academy & Netwerk­dag, die door vice-kanselier Lizette Romijn was geor­ga­ni­seerd en zeker geslaagd was! De trainees gaven aan een ver­volg te willen en met elkaar contact te willen hou­den, ver­telde Lizette Romijn.

In de ochtend hebben de deel­ne­mers zich vooral bezigge­hou­den met beeld­tech­niek en decoupage en kregen de trainees de opdracht mooie snij­beel­den te maken die bijvpoor­beeld de strea­ming van de Mis onder­steunen. In de mid­dag gingen de deel­ne­mers meer in op pre­sen­ta­tievaar­dig­he­den en op aan­dachts­pun­ten waar camera­mensen bij het streamen van de Mis op moeten letten, met name bij de cele­brant. Erik van den Berg en Frank Bosman begeleid­den deze dag. Aan het einde werd de film met mijn bood­schap en groet afgespeeld.

Terug