Arsacal
button
button
button
button


Twee vormselvieringen in Almere

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022 - 217 woorden
Twee vormselvieringen in Almere
Welkom in de kerk!
Welkom in de kerk!

Op zon­dag 15 mei was ik in Almere waar Ik twee vormsel­vie­ringen heb gedaan. De helft van de achten­twin­tig vor­me­lin­gen was in de voor­be­rei­ding sterk verlaat door Corona en de gelo­vi­gen zou­den niet in één Eucha­ris­tie­vie­ring hebben gepast.

Er komen nog meer foto's bij deze post

Inter­na­tio­naal

Het waren beide fees­te­lij­ke vie­rin­gen met het koor "Outside", dat mooie en aan­spre­kende lie­de­ren had, groten­deels in de Engelse taal. Ook de ge­meen­schap van de Sint Boni­fa­tius­paro­chie in Almere is zeer inter­na­tio­naal. Zo kunnen de pa­ro­chi­anen iedere keer dat zij naar de kerk komen ervaren dat onze kerk een wereld­kerk is. Het thema van de vie­ring legde de klem­toon op die we­reld­wijde ver­bon­den­heid van alle gelo­vi­gen, ja van alle mensen met elkaar en met God, ons aller Vader. De vor­me­lin­gen waren middel­ba­re scholieren of ouder.

Vormsel­kracht

Pastoor Sandor Koppers con­ce­le­breerde; een werk­groep had alles zeer goed gere­geld en met gast­ou­ders de vor­me­lin­gen voor­be­reid aan de hand van een mooi project dat "Vormsel­kracht" heet. Alle vor­me­lin­gen kregen aan het einde van de vie­ring een mooie rozen­krans.

Na­tuur­lijk ston­den we stil bij de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma en hebben we gebe­den voor de verschrikke­lijke situatie in Oekraïne.

Bij de ingang van de kerk staan in Almere altijd twee mensen klaar om ie­der­een welkom te heten en weg­wijs te maken.

Terug