Arsacal
button
button
button
button


Kleine pelgrimage naar de noodkist van sint Servaas

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 mei 2022 - 157 woorden

Maan­dag 16 mei bezochten we met een aantal pries­ters - jaar­ge­no­ten - de sint Servaas­basi­liek in Maastricht, waar in het octaaf van het Servatius­feest de noodkist in de kerk staat opge­steld en het graf van de heilige kan woren bezocht.

De noodkist is de bena­ming voor de reliekschrijn van de uit Armenië afkoms­tige eerste mis­sio­na­ris van het zui­den van ons land. In tij­den van nood werd de reliekschrijn door de stad gedragen. Ook afgelopen zon­dag was dat weer gebeurd in plech­tige pro­ces­sie, waaraan vele gelo­vi­gen en ook mgr. Harrie Smeets in rol­stoel had deel­ge­no­men. Deze pro­ces­sie was ter ere van het feest van Servatius dat op 13 mei wordt gevierd.

De dag erna waren wij dus bij de noodkist waar we samen de Vespers hebben gebe­den. We wer­den welkom geheten door de deken van Maastricht, John Dautzen­berg. Ook mgr. Jozef Punt en mgr. Frans Wiertz waren erbij. Daarna bezochten we het graf van de heilige in de crypte.

Terug