Arsacal
button
button
button
button


Nationale Dankviering bij heiligverklaring Titus Brandsma

In de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 mei 2022 - 426 woorden
sculptuur van de H. Titus Brandsma
sculptuur van de H. Titus Brandsma
Vanwege de meimaand staat de Zoete Moeder voor in de Sint jan
Vanwege de meimaand staat de Zoete Moeder voor in de Sint jan
Nationale Dankviering bij heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag­mid­dag 22 mei was er in de Sint-Jan een dank­vie­ring voor de heilig­ver­kla­ring van Titus Brandsma. Kar­di­naal Eijk, in con­ce­le­bra­tie met andere bis­schop­pen, vierde deze heilige Mis. Mgr. Gerard de Korte preekte over de gees­te­lij­ke hoofd­lijnen van het leven van Titus Brandsma.

Sint-Jan en Titus

De Mis begon om 16.00 uur met wel wat lawaai van buiten: daar was die dag net een grote marathon bezig.

Bij het altaar was een beeld van de nieuwe heilige opge­steld, mooi versierd en met gelegen­heid om er kaarsen op te steken. Titus zal, zo ver­telde ple­baan Vincent Blom, nog een eigen groter beeld krijgen in de Sint-Jan waar ook een reli­kwie van hem aan zal wor­den beves­tigd. Titus Brandsma was in het klooster in het bisdom ’s-Hertogen­bosch, in Oss, en werd in de Sint-Jan tot pries­ter gewijd. De ka­the­draal van Sint-Jan bestaat dit jaar bovendien 800 jaar en dat wordt met een feeest­pro­gramma gevierd. Zo was daar een dag eer­der de nationale ka­the­dralen en basilieken­dag, waar pastoor Eric Fennis van de sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam, preekte en ook mgr. Bart Putter, ple­baan en vica­ris-generaal van ons bisdom, aanwe­zig was. Chris Fictoor had een nieuw, mooi lied gemaakt ter ere van Titus, dat aan het eind van de vie­ring werd gezongen.

Cele­branten

Naast de kar­di­naal en mgr. de Korte, con­ce­le­breer­den Mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, waar de nieuwe heilige uit voort­komt, de militair Ordina­ris mgr. Everard de Jong, de beide hulp­bis­schoppen van Utrecht, mgr. Woorts en Hoogen­boom, emeritus bis­schop van Den Bosch, mgr. Anton Hurkmans, de prior-generaal en de provinciaal van de carmelieten, de chargé d'affaires van de Apos­to­lische Nuntiatuur mgr. Giancarlo Dellagio­vanna, ikzelf en een heel aantal pries­ters.

Uit ons bisdom

In de kerk waren ver­te­gen­woor­digers uit ons bisdom aanwe­zig, met name van de H. Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen - onder meer diaken prof. Paul Koopman die op die dag zijn koperen jubileum als diaken vierde en deken Eugène Jonger­den - en van de groep die op bede­vaart was geweest naar de heilig­ver­kla­ring, waar­on­der pastoor Eric van Teijlingen en drs. Dea Broersen. Het mid­den­schip van de Sint-Jan was vrijwel gevuld.

Be­lang­rijke ver­te­gen­woor­digers

In de kerk waren ver­der fami­lie­le­den van de nieuwe heilige en ver­te­gen­woor­digers van de Radbouduni­ver­si­teit waar Titus doceerde en rector magnificus was; ook drs. Wim v.d. Donk was aanwe­zig, voor­zit­ter van het natio­naal comité 4-5 mei­vie­ring (Titus is een oorlogsslacht­of­fer), evenals de loco-burge­mees­ter van Den Bosch. Ook waren er veel Carmelieten.

Van harte hoop ik dat de nieuwe heilige velen mag blijven in­spi­re­ren.

 

(de foto­se­rie hier­on­der is gemaakt door Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug