Arsacal
button
button
button
button


Alpha cursus biedt een goede ingang tot kerk en geloof

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022 - 129 woorden
Pastoor Niesten leidt de Alpha avond in
Pastoor Niesten leidt de Alpha avond in

Dins­dag 24 mei was ik in Beverwijk om een avond te geven in het kader van de Alpha-cursus. Gelukkig wordt die cursus op steeds meer plaatsen in ons bisdom gehou­den. Alpha biedt een mooie ingang om geloof en Kerk (beter) te leren kennen.

Pastoor Niesten is erva­rings des­kun­dige: al meer dan twin­tig jaar houdt hij Alphan­cur­sussen in zijn pa­ro­chies. De avon­den vin­den plaats in een gezellige sfeer en beginnen met een ge­za­men­lijke maal­tijd waardoor er ook tijd en gelegen­heid is elkaar te leren kennen en in­for­meel met elkaar van gedachten te wisselen.

De avond ging over de kerk; aan de hand van een Powerpoint pre­sen­ta­tie en vragen van pastoor Niesten ben ik inge­gaan op de vraag wat kerk-zijn betekent.

Het is zeker aanbevelens­waar­dig om Alpha in je pa­ro­chie te doen!

Terug