Arsacal
button
button
button
button


Anna neemt afscheid...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2022 - 130 woorden

Op vrij­dag 27 mei namen we in de kleine kring van de mede­wer­kers in het bis­schops­huis afscheid van Anna Toffano.

Anna Toffano heeft 5½ jaar m'n huis­hou­ding bestierd en zij is bekend gewor­den door een artikel in Samen Kerk, waardoor ie­der­een in het bisdom kennis kon maken met haar ac­ti­vi­teiten. Helaas is de tijd van pensione­ring aangebroken en de tijd om meer aan­dacht te geven aan haar familie.

Anna kan voor­tref­fe­lijk koken en zij heeft bij de nodige bij­zon­dere gelegen­he­den een fees­te­lij­ke maal­tijd bereid. Zowel de com­mis­sa­ris van de koning als de burge­mees­ter, ver­schil­lende bis­schop­pen, pries­ters, bekende per­soon­lijk­he­den en andere gasten hebben van haar kook­kunst genoten.

Van harte wensen we haar een mooie, gezegende toe­komst toe. Zeker zal zij dienst­baar blijven in en voor de kerk, want dat is haar roe­ping!

Terug