Arsacal
button
button
button
button


'Stay connected...': vormselviering in De Goorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2022 - 323 woorden

Vor­me­lin­gen uit Ursem en De Goorn ont­vingen op vrij­dag­avond 3 juni, vlak voor Pink­ste­ren in de Onze Lieve Vrouw Rozen­kransk kerk van De Goorn het sacra­ment van de heilige Geest.

Connected

De Gebeds­vie­ring waarin ik het heilig Vormsel heb toege­diend aan zes­tien jongens en meisjes, bijna alle uit groep acht van de basis­school, één jongen uit de eerste van de middel­ba­re school, had als thema mee­ge­kre­gen: "We are all connected". Die verbin­ding slaat na­tuur­lijk op de verbin­ding van alle mensen met elkaar en de missie om voor elkaar zorg te dragen, en op de verbin­ding met de Geest van God, die ons helpt om ons niet in ons­zelf op te sluiten en voor ons een bron van kracht, inzicht en troost is. In de preek ben ik daarop inge­gaan.

Voor­be­rei­ding

De Zang­groep Samen o.l.v. Margreth Koning verleende muzikale mede­wer­king en die klonk heel goed.Voor pastoor Knol was het de laatste vormsel­vie­ring in De Goorn omdat hij bin­nen­kort aan zijn nieuwe zen­ding begin als pastoor van Am­ster­dam Noord. In De Goorn zullen ze hem missen, dat bleek ook wel uit de reacties van de wer­groep vormsel. Pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten stond samen met de werk­groep - Daniëlle, Miriam, Jacquelien, Saartje, Patricia en Carolien - garant voor de voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen op deze dag en van de vie­ring. De vor­me­lin­gen had­den ook een kleine sociale stage gedaan.

Bouw­ste­nen

Zo had­den de vor­me­lin­gen nage­dacht over de gaven van de Geest en de werken van barm­har­tig­heid waartoe die gaven in­spi­re­ren. Als bouw­ste­nen had­den de vor­me­lin­gen die werken van barm­har­tig­heid voor het altaar gelegd.
Het vormsel maakt het doopsel méér "af" en schenkt de kracht van de Geest om het christen-zijn in de praktijk van alle dag te beleven. dat kwam bij­voor­beeld tot uiting doordat de doopkaarsen, voor de gelegen­heid mooi versierd, voor het altaar wer­den geplaatst.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen, hun ouders en familie!

Terug