Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in de Kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juni 2022 - 125 woorden
een groot deel van de vormelingen met priesters en begeleider Niels
een groot deel van de vormelingen met priesters en begeleider Niels

Zater­dag­mid­dag 4 juni daalde de heilige Geest al neer in de ka­the­draal: 22 jongens en meisjes ont­vingen het vormsel, het sacra­ment van de heilige Geest.

Twee van hen ont­vingen tevens hun eerste heilige communie in deze fees­te­lij­ke vie­ring.Stephanie Oostenmbrug zorgde voor e muziek, ple­baan mgr. Bart Putter en kape­laan Teun Warnaar con­ce­le­breer­den. De vor­me­lin­gen waren al lan­gere tijd met elkaar op weg geweest in een goede voor­be­rei­ding. daar kon ik af en toe een glimp van opvangen omdat de vor­me­lin­gen samenkwamen in de bene­den­ruim­ten van het bis­schops­huis. Veel ouders, familie en vrien­den waren geko­men om deze fees­te­lij­ke gebeur­te­nis mee te maken.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en na­tuur­lijk een extra felici­ta­tie aan Isabella en Leonardo die ook hun eerste heilige communie deden!

(foto­se­rie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug