Arsacal
button
button
button
button


Dankviering voor de paus

Vrijdagavond 1 maart om 19.30 uur

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 februari 2013 - 112 woorden
Dankviering voor de paus

Naar aan­lei­ding van het terug­ge­ven van de apos­to­lische opdracht van paus Bene­dic­tus XVI op don­der­dag­avond 28 februari 2013 zal er een speciale H.Mis uit dank­baar­heid wor­den gehou­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart 146 te Haar­lem.

Vrij­dag­avond 1 maart om 19.30 uur

In ver­band met de afwe­zig­heid van de bis­schop nodig ik alle gelo­vi­gen uit om op vrij­dag­avond 1 maart naar de Ka­the­draal in Haar­lem te komen. De speciale vie­ring begint om 19.30 uur en zal muzikaal ver­zorgt wor­den door het Ka­the­drale Koor.

Alle pries­ters van het bisdom wor­den uit­ge­no­digd te con­ce­le­breren om zo de ver­bon­den­heid met Paus en Wereld­kerk te vieren en tevens te bid­den voor een goed verloop van het aanstaande conclaaf.

Terug