Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal Kapittel maakt een uitstapje...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022 - 173 woorden

Vrij­dag 1 juli ver­ga­derde het ka­the­draal kapit­tel in Am­ster­dam, bij de O.L. Vrouwe­kerk, want de kanun­nik-peni­tentia­ris, rector Rafael Ojeda had de kanun­niken en ere­kanun­niken uit­ge­no­digd voor een top-attractie.

Sluit­stuk

Deze week had ik gelezen dat een bekende reis-advies-site een boot­tocht door de grachten van Am­ster­dam op nummer 1 had geplaatst. Ik was dus helemaal blij en vereerd toen bleek dat een goede en katho­lie­ke Am­ster­dammer het kapit­tel zo'n boot­tocht aanbood als sluit­stuk van de reguliere fysieke kapit­tel­ver­ga­de­ring.

Transacties

Na­tuur­lijk was dit tege­lijk een mooie afslui­ting van het ‘werk­jaar’ van het ka­the­draal kapit­tel, dat regel­ma­tig bijeen komt, fysiek of on-line, om grotere finan­ciële transacties te beoor­de­len, zoals het canoniek recht dat voorschrijft.

Ere-kannuniken

Niet alle kanun­niken waren in de gelegen­heid, voor som­mi­gen was de vakantie al aangebroken, maar onder de voor het ontspannende deel uit­ge­no­digde ere-kanun­niken was ook mgr. Jozef M. Punt.

De ver­ga­de­ring werd af­ge­slo­ten met het mid­dag­ge­bed en een broodjeslunch, na de boot­tocht hebben we samen de vespers gebe­den in de fraaie Onze Lieve Vrouwe­kerk (Moeder Gods­kerk) te Am­ster­dam.

Terug