Arsacal
button
button
button
button


Ook jongeren komen weer samen...

Aanmelding Missionary School gestart

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juli 2022 - 320 woorden

Ook de jon­ge­ren komen weer bij elkaar: op 18 juli begint het Tiener­kamp in Heiloo, de opgave voor dit kamp staat open (zie onder)! Ook de opgave voor The Mis­sio­na­ry School is gestart. Deze vor­ming voor jon­ge­ren heeft een heel nieuwe opzet gekregen. En er zijn deze week al ver­schil­lende jon­ge­ren­ont­moe­tingen.

Bij­een­komsten

Zondag 3 juli kwamen de tieners bij elkaar in Heer­hu­go­waard. Het was een beetje een moei­lijke dag omdat er voor velen van hen een toetsweek voor de deur stond. Toch waren er 26 tieners geko­men. Behalve alle serieuze onder­de­len was er ook een heer­lijke maal­tijd en een groot opblaas-kasteel waarin je je helemaal uit kon leven.

Maan­dag 4 juli was ik bij de jon­ge­ren in het Josephhuis in Haar­lem voor een lezing/gesprek over Maria. Zater­dag 9 juli vindt de seizoensafslui­tig van de Jon­ge­ren­plaats met een H. Mis en barbecue in de tuin van de ka­the­draal. Zij hebben mij dan niet nodig (hebben ze al gezegd) maar ik ben wel welkom om even mee te eten en gezellig te praten. Dus ik hoop dat het lukt om even langs te gaan.

The Mis­sio­na­ry School

The Mis­sio­na­ry School is helemaal vernieuwd. Deze vor­ming is een on­ver­ge­te­lijke erva­ring voor jon­ge­ren. Niet alleen door de vriend­schappen die er ontstaan, maar ook en vooral door de vor­ming die jon­ge­ren er opdoen qua geloof en qua skills om met het geloof aan het werk te gaan. Het is de moeite waard om er eens even kennis van te nemen hoe dit traject er nu uitziet; kijk op:

Tiener­kamp Break out

Ook het tiener­kamp gaat weer van start. De vorige edities trokken veel tieners en ze waren erg gezellig. Zelfs in Corona tijd is het tiener­kamp niet helemaal weg­ge­vallen. Nu zijn ze er weer: de jon­ge­ren­wer­kers, jon­ge­ren, zusters en pries­ters staan klaar om er met en voor de tieners (en hun ouders) weer schit­te­rende dagen van te maken. De opgave staat open! Meer info op:

Terug