Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe mozaïeken voor de kathedraal

werk van Gijs Frieling

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 juli 2022 - 213 woorden
Nieuwe mozaïeken voor de kathedraal
Nieuwe mozaïeken voor de kathedraal
De kunstenaar Gijs Frieling, met het echtpaar Vermeulen
De kunstenaar Gijs Frieling, met het echtpaar Vermeulen

De mozaïeken van Gijs Frieling zijn klaar en wor­den op dit moment in het voorpor­taal van de ka­the­draal aan­ge­bracht. Dat voorpor­taal was een tame­lijk grauw gebeuren maar veran­dert compleet door dit kleur­rijke accent. De Goede Herder verwel­komt voor­taan de bezoekers van de Sint Bavo­kathe­draal al bij de ingang.

Monniken­werk

Een paar maan­den lang is een team bezig geweest om alle kleine mozaïeksteentjes op de goede plaats te leggen. Het mozaïek werd daarna in z'n geheel op de bestemde opper­vlak­tes aan­ge­bracht. Ik ben een paar keer wezen kijken naar dit monniken­werk en de mozaïeken ston­den de laatste tijd in de ka­the­draal opge­steld zodat ie­der­een die kon bewon­de­ren.

Sfeer­ver­an­de­ring

De mozaïeken zijn een nieuwe schen­king van de heer en mevrouw Hans en Iesje Vermeulen. Gijs Frieling heeft eer­der in de ka­the­draal gewerkt, met name het mozaïek van de roe­ping van Mozes en de open­ba­ring van de Gods­naam is prominent in de ka­the­draal aanwe­zig.

Dit nieuwe werk beant­woordt heel goed aan de doel­stel­ling die de kunste­naar zelf treffend heeft samen­ge­vat, want om aan te geven wat hij met zijn kunst beoogt, schreef hij onder meer: “De bestaande architectuur beves­tigen en tege­lijker­tijd de gehele ruimte van sfeer ver­an­de­ren”. Dat is hier inder­daad gebeurd!

Terug