Arsacal
button
button
button
button


'Blauwe zusters' op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2022 - 203 woorden

Vorige week was de provinciale overste van de zusters van het mens­ge­wor­den Woord, moe­der Porta Coeli, op bezoek met enkele mede-zusters. De zusters zijn in ons bisdom werk­zaam in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood. Moeder had me iets te ver­tellen...

Naas de provinciale overste kwamen de overste van Heiloo, Moeder M. Esperanza, zr. M. Fidei en zr. M. Laetitia, die U hiernaast op de foto ziet.

Apos­to­laat

De zusters doen veel goed werk in het hei­lig­dom. Zij geven catechese voor vol­was­se­nen, jon­ge­ren en kin­de­ren, zij or­ga­ni­se­ren mede retraites, tiener­kampen en familie­da­gen, ont­van­gen groepen uit pa­ro­chies (bij­voor­beeld voor het vormsel of de eerste h. communie), zij zorgen voor de sacristie en regel­ma­tig ook voor de zang tij­dens de li­tur­gie. Zo hebben de zusters een be­lang­rijke rol.

Nieuwe zusters

Regel­ma­tig komt er een nieuwe zuster bij: tij­de­lijk, bij­voor­beeld als het druk is op het hei­lig­dom of als ver­van­ging voor een zuster die een andere bestem­ming krijgt. Zr. Maria Fidei is al een lange tijd in Heiloo en zij gaat ons nu helaas verlaten. Zr. Maria Laetitia volgt haar op. Er zullen nog wel meer ver­an­de­ringen komen, zo krijgen de zusters apos­to­lische erva­ringen op veel ver­schil­lende plaatsen. Maar Heiloo zullen ze nooit vergeten...

Terug