Arsacal
button
button
button
button


'Waarom zouden we bang zijn?'

Nieuwe boek van Marianne Visser van Klaarwater

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 oktober 2022 - 241 woorden

Dins­dag­mid­dag 4 ok­to­ber was Marianne Visser van Klaar­wa­ter in het Haar­lemse bis­schops­huis om haar nieuwe boek aan te bie­den: "Waarom zou­den we bang zijn". Het gaat over pater Bernard van Klaar­wa­ter die spannende avonturen beleeft in het gevaar­lijkste missie­ge­bied dat er is: tussen de kannibalen...

Manus

Tenminste dat was de geest geweest die daar tot voor kort had geheerst en die nog steeds voel­baar was in stam­menstrijd, rivali­teiten, tovenarij en wat dies meer zij... Als pater Bernard van Klaar­wa­ter - oom van de schrijfster - naar Manus wordt gezon­den, komt hij in een gebied waar de missie nog maar kort gele­den be­gon­nen is. Hij maakt er veel mee en het is een eenzame missie, maar er gebeurt ook veel moois zoals een tove­naar die zich bekeert, wat grote indruk maakt, en het samen bouwen aan een kerk.

Japanners

Maar dan komt de oorlog en marcheren de Japanners binnen. De gees­te­lij­ken zijn niet bepaald geliefd door hen en zijn wor­den bespot, gemar­teld en ont­hoofd. Velen sterven in een con­cen­tratie­kamp. Bernard van Klaar­wa­ter en andere gees­te­lij­ken wor­den gedepor­teerd. Op het dek van een Japans schip, de Akikaze, wordt hij samen met een grote groep gees­te­lij­ken, reli­gi­euzen en enkele anderen doodgeschoten.

Het boek verhaalt over de inzet van deze mis­sio­na­ris voor zijn gelo­vi­ge idealen, voor de mensen­rechten, voor goede en recht­vaar­dige ver­hou­dingen in de samen­le­ving en over de moed die hem bezielde.

Het boek is uitge­ge­ven bij uit­ge­ve­rij Gopher en kost € 20,50 zie: Uit­ge­ve­rij Gopher


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug