Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan het seminarie in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 oktober 2022 - 136 woorden

Donder­dag 6 ok­to­ber was ik in het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp voor het jaar­lijks bezoek aan de pries­ter­stu­denten die daar wonen.

Het bezoek was een gelegen­heid om de se­mi­na­risten per­soon­lijk te spreken, behalve degenen die hun missie­jaar (Itinerantie) doen. Ook had ik een gesprek met de lei­ding van het semi­na­rie, rector lic. Luc Georges en Dr. José Manuel Tercero Simòn, die behalve vice-rector ook studieprefect is.

Het semi­na­rie in Nieuwe Niedorp is voor de kan­di­da­ten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen en ook een centrum voor de pries­ters die uit dit semi­na­rie voort­ko­men.

Aan het einde van de gesprekken vier­den we de Eucha­ris­tie en hebben we samen gegeten.

Het was een mooi bezoek en het is fijn te horen hoe de se­mi­na­risten met hun vor­ming naar hte pries­ter­schap toe bezig zijn.

Terug