Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Wieringerwerf

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 november 2022 - 194 woorden

Zater­dag­avond 26 no­vem­ber ont­vingen negen vor­me­lin­gen hun lang uit­ge­stelde vormsel in de Christus Koning­kerk van Wie­rin­ger­werf, afkoms­tig uit Hip­po­ly­tus­hoef, Wie­rin­ger­werf en Mid­den­meer. De vor­me­lin­gen waren intussen veer­tien, vijfiten of zes­tien jaar oud, want Corona had veel uitstel veroor­zaakt. Maar nu was het dan zo ver.

Arrival

Het jon­ge­ren­koor Arrival was weer present. Vorige week had het koor ook de vormsel­vie­ring in Zwaag gezongen. Het koor heeft een mooi repertoire en ondanks dat het al zo'n 45 jaar bestaat, heeft het koor zich weten te vernieuwen met jonge leden en het is kwali­ta­tief goed.

Corona

De vor­me­lin­gen had­den eigen­lijk al twee jaar gele­den gevormd moeten wor­den, maar door allerlei Corona-perikelen waren zij nu pas aan de beurt. Het was een goede, serieuze groep die een actieve rol in de Eucha­ris­tie­vie­ring had.

WJD

Ook met de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn ze in Wie­rin­ger­werf al bezig en enkele jon­ge­ren had ik vorige week ook op de jon­ge­ren­dag gezien. Fijn om hen straks in Portugal terug te zien bij de WJD!

Pastoor Majiec Sendecki con­ce­le­breerde en had samen met de catecheten de voor­be­rei­ding gedaan. Na afloop van de vie­ring was er een gezellige ont­moe­ting met pa­ro­chi­anen.

Van harte proficiat aan deze vor­me­lin­gen!

Terug