Arsacal
button
button
button
button


Een zaal vol voor Alpha

Alpha en Alpha plus in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2022 - 144 woorden

Dins­dag­avond 29 no­vem­ber kwam een zaal vol mensen bijeen voor de slot­avond van de Alpha­cur­sus en Alpha-plus in de ka­the­draal. Ik was erbij voor een uit­ge­breide Q&A sessie.

De Alpha-cursus begint met een maal­tijd en dat draagt enorm bij aan de ge­meen­schap die merk­baar was ontstaan tussen de vele mensen die Alpha of Alpha plus meemaken in de Ka­the­draal. De avond ging over Maria met een film van Bis­schop Baron over dit thema, daarna was er gelegen­heid om vragen te stellen, over Maria en allerlei andere on­der­wer­pen.

Kape­laan Teun Warnaar en zijn team waren tevre­den. Het was weer een geslaagde avond qua sfeer, qua in­for­ma­tie en qua opkomst.

Alpha vindt gelukkig in steeds meer pa­ro­chies plaats. De dag erna - woens­dag 30 no­vem­ber - ben ik voor een Alpha cursus in Hoofd­dorp waar het gaat over de vraag of God ook vandaag nog geneest.

Terug