Arsacal
button
button
button
button


Vrede op aarde?

Kerstfeest in Heillo met mensen uit Oekraïne

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 december 2022 - 295 woorden

De foto hiernaast is van begin deze week, een beeld van de gezellige kerst­bij­een­komst van de mede­wer­kers van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Mar som­mi­gen van hen zaten er met dubbele gevoelens...

Inter­na­tio­naal

Naast de mensen met Neder­landse "roots", zijn er in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood: de keukenstaf die groten­deels Ita­li­aans is, de zusters van het mens­ge­wor­den Woord die in het Hei­lig­dom werk­zaam zijn, onder wie één zuster is met bui­ten­landse wor­tels en er zijn ver­schil­lende mensen uit Oekraïne die meehelpen.

Vrede op aarde...

Zoals bekend, is een groep gevluchte Oekraïense mensen sinds het begin van de oorlog in het Juliana­kloos­ter op het Hei­lig­dom onder­ge­bracht. De sfeer tussen al die mede­wer­kers is prima, het is één familie en dat is wel iets wat de Kerstge­dachte uit­straalt: Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Kerst­lie­de­ren

Tijdens de gezellige kerst­bij­een­komst wer­den kerst­lie­de­ren gezongen uit ver­schil­lende lan­den en tradities. Ook de Oekraïense mensen zongen een lied dat bij kerst­mis hoort, een feest overigens dat zij meer op 6 januari vieren. Zij lieten zich daarbij onder­steunen door de zan­geres op het filmpje zoals op de foto is te zien. Dat filmpje gaf iets van de sfeer van "thuis".

Wegdromen

En daar zijn de dubbele gevoelens: ze maken het goed, ze hebben werk gevon­den, zijn Neder­lands aan het leren, ze zijn goed op­ge­van­gen, maar hun familie is (deels) thuis, ver weg, in de oorlog met alle onzeker­he­den en rampzalig­he­den vandien... Hun gedachten dromen deze dagen nog meer dan anders weg naar het land en de dier­ba­ren die zij achter lieten...

We bid­den voor het volk van Oekraïne dat zoveel te lij­den heeft. Moge er ook voor hen spoe­dig vrede zijn!

Terug