Arsacal
button
button
button
button


Memoria - Internationale herdenkingsdag Holocaust

Joodse barokmuziek in de Liberaal Joodse Synagoge

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 januari 2023 - 306 woorden
met mw. Lydia Cevidalli en de ambassadeur
met mw. Lydia Cevidalli en de ambassadeur
Het ensemble in actie
Het ensemble in actie
Memoria - Internationale herdenkingsdag Holocaust

De inter­na­tio­nale her­den­kings­dag voor de Holo­caust die op Ita­li­aans ini­tia­tief door de Verenigde naties is uit­ge­roe­pen wordt op 27 januari jaar­lijks gehou­den. Op 25 januari was op ini­tia­tief van het Ita­li­aans cultureel instituut en de Ita­li­aanse ambassade in Den Haag een concert van Joodse barok­mu­ziek uitge­voerd door het Ensemble Salomone Rossi en ingeleid met een toe­spraak door de am­bas­sa­deur van Italië, Z. Exc. Giorgio Novello.

Recht­vaar­dige onder de volkeren

De am­bas­sa­deur her­dacht in zijn toe­spraak de recht­vaar­dige onder de volkeren Pacifico Marchesini, mede­wer­ker van de Ita­li­aanse ambassade in Den Haag die tij­dens de oorlog met mede­we­ten en steun van de toen­ma­lige am­bas­sa­deur een vijf­tiental Joden onder groot gevaar heeft helpen vluchten naar Zwitserland, hoewel het land dat Marchesini en zijn am­bas­sa­deur dien­den in de oorlog niet aan de goede kant stond. John Dunkelgrün heeft in zijn boek "Waarheen moet ik vluchten" het bloedstollende relaas van zijn familie opge­schre­ven.

Ensemble Salomone Rossi

Het ensemble, opgericht door Lydia Cevidalli (zie foto; onder een foto met de hele groep en de mede­wer­kers van de ambassade) bestaat ver­der uit Jamiang Santi, Thomas Chigioni en Giovanni Togni, uit Noord-Italië afkoms­tig en de sopranist Nicolò Balducci. Het ensemble heeft al vele mooie uit­voe­ringen op het CV staan, zoals concerten in het Quiri­naal in Rome en het natio­naal Theater in Belgrado. Deze avond wer­den werken gespeeld en gezongen van onder meer de naamgever van het ensemble Salomone Rossi (uit de lie­de­ren van Salomon) en Benedetto mMarcello, een Venetiaanse com­po­nist, wiens op muziek gezette psalmen het ensemble in­te­graal aan het opnemen is.

VN Memoria dag

27 januari valt dit jaar op een vrij­dag en die avond is dus de voor­avond van de Sabbat. Er is in Neder­land nog niet veel aan­dacht voor de Memoria-dag, maar ik begreep dat er in Am­ster­dam wel een her­den­king zal zijn, dit jaar gesteld op zon­dag 29 januari.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug