Arsacal
button
button
button
button


Kort bezoek in Rome

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 maart 2023 - 112 woorden

Deze week was ik in Rome voor een zit­ting van de Apos­to­lische Signatuur en onder meer een ont­moe­ting met de am­bas­sa­deur van Neder­land bij de Heilige Stoel.

De ont­moe­ting met mevrouw Anne­mieke Ruigrok was opnieuw zeer harte­lijk. Deken Eric Fennis was mee­ge­ko­men om nadere afspraken te maken in Rome voor een aanstaande reis van het ka­the­drale koor. Dat zal zingen in de Sint Pieter, de Santa Maria Maggiore en de Friezen­kerk. Verder geeft het koor een concert onder meer in het Pantheon. Met de am­bas­sa­deur is be­spro­ken dat een deel van het koor zal zingen op de receptie in Rome b.g.v. Konings­dag. Het belooft dus een bij­zon­dere reis te wor­den.

Terug