Arsacal
button
button
button
button


Het licht van Christus in ons leven

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 8 april 2023 - 695 woorden

In de ka­the­draal vierde ik de Paas­wake, waarin we de overgang van duister naar licht, van de tijd van ver­wach­tend uitzien naar de vervulling in de ver­rij­ze­nis beleven. Twee vol­was­se­nen ont­vingen het heilig doopsel, het vormsel en de eerste communie.

De drukbe­zochte en fraai gezongen vie­ring is nog te zien op Ka­the­draal TV

Homilie

Soms zie je geen licht...

PAASWAKE

Een zuchtje wind...

De symboliek van de Paas­wake is prach­tig.
In de donkere kerk straalde één klein lichtje.
Niet veel, temid­den van zoveel duisternis,
een lichtje bovendien
dat ge­mak­ke­lijk uit had kunnen gaan,
een zuchtje wind en het was er niet meer geweest.
Ook ons eigen lichtje kan uit­gaan,
dan zie je het even niet meer.
Wat kun je dan doen?
Het licht gewoon weer aans­te­ken.
Begin opnieuw, steeds weer,
met moed en geloof.

Al is het klein...

Dat lichtje was dus maar zwak.
Toch zien je dan hoeveel één klein lichtje
kan betekenen,
je kon het zien door heel de ka­the­draal.
Op een bepaalde manier geldt dat ook
voor ons eigen leven.
Zeker als alles donker is om je heen,
betekent het heel veel voor je
als iemand wat licht geeft op je pad,
een woord, een gebaar,
wat belang­stel­ling doet dan al veel,
het gevoel dat er iemand naast je staat,
een klein licht, een klein gebaar,
maar het heeft je veel te zeggen,
het raakt je.

Door­ge­ven

En van dat ene kleine vlammetje
werd van­avond het licht doorge­ge­ven,
we gaven het allemaal door, aan ons allemaal
en zo werd het een vuur­zee
die heel deze ka­the­draal
in een warm en aan­trek­ke­lijk licht zette.

Lopend vuurtje

Zo is het in het begin gegaan:
het begon klein,
een paar vrouwen kwamen bij het graf,
verdrie­tig en nog zon­der uit­zicht.
Die paar vrouwen, Maria Magdalena en de andere Maria
brachten de bood­schap aan de apos­te­len.
Zij zagen de verrezen Heer
op een gegeven moment zag zelfs een grote groep
van hon­der­den leer­lin­gen Hem.
Zij zagen dus dat er licht en uit­zicht was
en die bood­schap ging rond
als een lopend vuurtje
na de duistere dagen van Zijn passie.
Zij hebben het nieuws gedeeld:
de Heer is verrezen,
Hij is opgestaan uit de dood.

Duisternis

Zo ging het ook van­avond:
wij hebben het licht doorge­ge­ven
als een teken dat dat licht overwint.
In deze wereld met alle duisternis
van oorlog, haat en geweld,
van miljoenen vluch­te­lingen, terrorisme,
bedrei­ging van het klimaat
en voedsel en water tekort,
en er zou nog zoveel zijn om op te noemen,
in die wereld
blijven we getuigen
dat al dat kwaad, die dood en ver­nie­ti­ging
niet het laatste woord zullen hebben.
Het laatste woord is aan het leven,
aan het licht en de vreugde,
dat is de belofte van de opstan­ding,
dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen.

Sterren

Je moet het willen zien, je moet het kunnen zien.
Als je ‘s avonds naar de hemel kijkt,
zie je soms alleen maar een donkere hemel,
vooral als er veel lichtver­vuiling is.
Andere keren, vooral als je in de stilte bent
en de vrije natuur,
zie je overal sterren die stralen aan het firma­ment.

Is het zo niet in ons leven?
Soms kunnen we de sterren die stralen niet zien,
ze zijn er wel, maar we zien ze niet;
Die sterren in ons leven zijn de mooie en goede dingen,
van uit­zicht, hoop en per­spec­tief.
Dat is er wel, maar we zien het niet altijd
en soms kunnen we het niet zien
door alles wat ons belast.
Bidt dan om een Paas­er­va­ring:
dat je het leven mag zien en ervaren,
dat het licht weer voor je zal stralen.
Pasen nodigt je uit tot moed en volhar­ding.

Doopkaars

Die kaars die we vasthiel­den
zullen we straks weer in de hand nemen,
die herinnerde ons aan onze doopkaars.
Zo’n doopkaars zal straks wor­den overhan­digd
aan Annemarie en Frieda
die in deze Paas­wake
het heilig doopsel, het vormsel
en hun eerste communie ont­van­gen.
En wij allemaal zullen ons doopsel
gaan gedenken.
Dat doopsel is een genade
en een belofte van eeuwig leven.

Uit­no­di­ging

De uit­no­di­ging is: blijf leven in dit licht,
het licht van Christus
en als je kaarsje uitgaat,
zoek dat licht weer op. Houd moed!
Mogen wij het licht door­ge­ven
door de vreugde van Pasen te beleven en te delen.

Terug