Arsacal
button
button
button
button


Ook voor de armen is het Pasen

Bij de zusters van Moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 april 2023 - 212 woorden
De beeltenis met reliek ervoor van H. Moeder Teresa
De beeltenis met reliek ervoor van H. Moeder Teresa
kapel van de zusters
kapel van de zusters

De mid­dag van eerste Paas­dag heb ik bij de zusters van Moeder Teresa door­ge­bracht. Na de heilige Mis was er de maal­tijd die de zusters geven aan armen en dak­lo­zen. Samen met de vrij­wil­li­gers bedienen zij de mensen met een heer­lijke maal­tijd (ik heb zelf niet alleen meegeholpen maar ook geproefd!).

De preek die ik heb gehou­den was min of meer de homilie die U vindt bij de Paas­mis in de ka­the­draal die­zelfde dag.

De mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde (zoals de zusters van Moeder Teresa offi­cieel heten) zijn in ons land in Rotter­dam en Am­ster­dam, waar ze in de Egelan­tiers­straat de armen ont­van­gen.

Maal­tijd

Ik mocht de maal­tijd openen met het evan­ge­lie van die dag waarop ik een korte toelich­ting heb gegeven, waarna we een Onze Vader en Wees Gegroet heb gebe­den. Het viel me op dat de mensen niet alleen aan­dach­tig meede­den maar er ook blijk van gaven dat er geloof onder hen is. Er waren mensen uit allerlei ver­schil­lende lan­den, onder wie en Pool die ook in Rome had geleefd en kennis had gemaakt met kar­di­naal Krajewski, de aal­moe­ze­nier van de Paus.

De maal­tijd was goed en uit­ge­breid met rouwkost, kip, fruit, een paasei en taart. Zo was het voor de mensen die naar de Egelan­tiers­straat waren geko­men ook Pasen!

Terug