Arsacal
button
button
button
button


Concert in Pantheon en Mis in Maria Maggiore

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 april 2023 - 353 woorden
Concert in Pantheon en Mis in  Maria Maggiore
Met de zusters van l'Eau Vive vlak bij het Pantheon
Met de zusters van l'Eau Vive vlak bij het Pantheon

Dins­dag 25 april was weer een bij­zon­dere dag voor het ka­the­drale koor met een concert in het Pantheon en nog meer...

Vrij­wil­li­gers

Het koor repe­teert in het Pontificio Istituto di Musica Sacra, de facul­teit voor kerk­mu­ziek, en is onder­ge­bracht in een hotel met zwembad. Kortom, de ingrediënten voor een veelzij­dige koorreis zijn wel aanwe­zig en dankzij de onder­steunende gewel­dige vrij­wil­li­gers loopt alles op rolletjes. Ook twee be­stuurs­le­den van het Muziek­in­sti­tuut zijn bij de reis aanwe­zig.

Concert

25 april is de Ita­li­aanse Be­vrij­dings­dag van de tweede Wereld­oor­log, vooral gevierd als be­vrij­ding van het Naziregime. Op deze dag heeft het ka­the­drale koor een concert gegeven in het Pantheon, waar ook Ita­li­aanse koningen begraven liggen. Het is een Romeins bouw­werk (met het beroemde gat in de koepel) dat in de Romeinse tijd onderdak bood aan alle goden uit het Romeinse rijk en daarna geheiligd werd door er karrevrachten gebeenten van mar­te­la­ren binnen te brengen. Ook is er een oude icoon van Maria aanwe­zig. Rond het Pantheon waren ’s morgens mani­fes­ta­ties voor be­vrij­dings­dag, binnen was dus om 14.00 uur het concert van het ka­the­drale koor met onder meer het lied ‘Even when He is silent’ dat is gecompo­neerd op een tekst die een Ausch­witzge­vangene schreef, die getuigde van zijn geloof ook al zweeg God daar. Het is een com­po­si­tie van K.A. Arnesen. Laine Tabora was de dirigent en Ton van Eck de organist. Er was veel belang­stel­ling voor het concert in deze bij­zon­dere ruimte. Voor en na het concert kon­den de koorle­den zich omkle­den bij de zusters van l'Eau Vive vlak bij het Pantheon; van­daar trokken ze in pro­ces­sie dit his­to­rische gebouw binnen.

Maria maggiore

Om 18.00 uur volgde daarop de H. Mis in de basiliek van Santa Mari Maggiore, in de kapel van de Salus Populi Romani. Dat is een oude icoon van Maria, waarvoor de paus altijd komt bid­den als hij een apos­to­lische reis gaat maken. Die mis was mede ter ere van een 25-jarig bruidspaar. Ook hier was flinke belang­stel­ling. De zang van het koor klonk prach­tig en vulde de ruimte heel mooi. Daarna had­den de koorle­den wel recht op wat rust!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug