Arsacal
button
button
button
button


Hoe gaat het met je?

Feest van O.L. Vrouw ter Nood en Vormsel in Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 27 mei 2023 - 811 woorden

Op zater­dag 27 mei vier­den was ik in Heiloo voor de vie­ring van het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Ook wer­den twee jon­ge­ren gevormd. Veel mensen komen naar Heiloo met hun vreug­den en hun nood. Hoe gaat het met je?

Aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring met het heilig Vormsel was er een pro­ces­sie over het terrein van het bede­vaarts­park.

Homilie

HOE GAAT HET?
Voor- en te­gen­spoed en je omgang met God en met Maria

Hoe gaat het?

Hoe voelt U zich?
Hoe maak jij het?
Als ik dat aan ieder van jullie zou vragen,
dan zou­den de ant­woor­den weleens
heel ver­schil­lend kunnen zijn.
Soms voelen we ons goed en fijn,
alles, of bijna alles, gaat prima;
maar op een ander moment
en dus ook voor andere mensen
is het allemaal niet zo fijn.
Of je jong bent of oud,
er is vreugde én verdriet.

Vragen én danken

Als er vreugde is in ons hart,
als we blij en opgewekt zijn,
weten we vaak ook wel wat we moeten doen
en voelen we geen probleem;
als we verdrie­tig zijn
is alles veel moei­lijker,
kan het soms zelfs las­tig zijn
om de gewone dingen te doen.
Dan heb je vaak veel meer het gevoel
dat je hulp nodig hebt.
Is alles goed en fijn
dan heb je alle reden om God te danken;
Is er moeite en verdriet,
dan is het meer tijd om hulp te vragen
aan God, de heilige Geest.
Maar vaak denken we er eer­der aan
om iets te vragen als we iets nodig hebben,
dan om God te bedanken, te loven en te prijzen.
Maar ook dat is be­lang­rijk en goed!

Een blij lied

Ook Maria heeft dit mee­ge­maakt.
Nadat zij de bood­schap van de engel had gekregen
dat zij de moe­der van Jezus zou wor­den,
de moe­der van God,
ging zij naar haar nicht Elizabeth
en zij was heel blij.
Bij Elizabeth heeft zij een lied gezongen,
waarin zij die blijd­schap uitzong
en haar grote dank­baar­heid:
“Hoog verheft mijn ziel de Heer”,
“Mag­ni­fi­cat” heet dit lied,
naar het woord waar­mee het in het Latijn begint.
Maria kwam daar bij Elizabeth
om haar te helpen.

Dank­baar­heid

Zo heeft Maria ons geleerd en vóór-geleefd
dat je God niet moet vergeten
als alles je goed gaat,
maar dat je dan juist dank­baar moet zijn:
vergeet niet God te bedanken
voor alle mooie dingen in je leven!
Vergeet niet dat je alles
maar cadeau gekregen hebt.
Mis­schien ben je slim, han­dig en knap
en denk je: ik doe het allemaal zelf,
maar ook dat heb je gekregen!
Stel je voor dat je geboren was
in een arm land waar oorlog is
en je niet voldoende te eten hebt.
Hoeveel mensen leven er niet
in vre­se­lijke omstan­dig­he­den!
We moeten aan hen denken en voor hen bid­den
en als we kunnen, moeten we proberen hen te helpen.
Dus als je het goed hebt,
vergeet niet ervoor te bedanken
en in je gebed te denken
aan al die mensen
die het moei­lijk hebben.
Niet voor niets proberen zoveel mensen
te vluchten uit arme lan­den waar oorlog is
naar ons deel van de wereld.

Helpen...

Maria ging iemand helpen, haar nicht Elizabeth
en zo herinnert Maria ons eraan
dat we niet moeten vergeten
mensen te helpen
die onze hulp nodig hebben.

Dat deed Maria
toen zij blij was en dank­baar
omdat zij de moe­der van Jezus zou wor­den.

Verdriet

Maar Maria heeft ook verdriet gekend.
Dat werd haar al voorspeld
toen zij Jezus in de tempel
aan God op kwam dragen.
We hoor­den het zojuist:
“Een zwaard zal uw ziel doorboren”.
Met die woor­den werd bedoeld
dat Maria veel verdriet zou kennen.
Toen Jezus geboren was moest zij al vluchten,
een lange reis naar Egypte,
maar het ergste was na­tuur­lijk
dat zij moest zien
dat haar Kind gemar­teld werd
en als een mis­da­diger
aan het kruis werd geslagen.
Wat een verdriet moet Maria hebben gehad,
toen zij onder het kruis van Jezus stond!
Maar zij hield vol!

In de zaal bijeen...

Morgen is het Pink­ste­ren.
Op die dag zaten de leer­lin­gen met Maria
bij elkaar in de zaal.
De leer­lin­gen, de apos­te­len
waren bang geweest en had­den verdriet gehad
om alles wat er met Jezus was gebeurd,
zij sloten zich een beetje op in die zaal
en zij hebben daar samen gebe­den.
En toen zij weer aan het bid­den waren
kregen zij de heilige Geest.
Hun hart werd warm, hun geloof werd sterk,
zij waren niet lan­ger passief,
niet meer angs­tig in een hoekje,
maar zij gingen naar buiten
en durf­den het aan om overal
met kracht en vuur
Jezus, de levende Heer, te ver­kon­di­gen.

De Geest van God

Vandaag mag ik aan twee kan­di­da­ten
het heilig vormsel geven,
de kracht van de heilige Geest
voor je ver­dere leven.
De heilige Geest wil het samen met ons doen,
Hij woont in ons hart,
De Geest van God zal ons helpen
om ver­der te kunnen gaan
als we verdrie­tig zijn
en weer een goede weg te vin­den
en Hij zal ons helpen om te zien
hoeveel moois God aan ons gegeven heeft.
Kom, heilige Geest!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug