Arsacal
button
button
button
button


Vormselkracht in het dekenaat Hilversum

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2023 - 203 woorden
Vormselkracht in het dekenaat Hilversum
bij het koffie drinken na afloop
bij het koffie drinken na afloop
Vormselkracht in het dekenaat Hilversum

Zater­dag­avond 3 juni was het heilig vormsel voor het dekenaat Hilversum in Weesp, waar dit keer het grootste aantal vor­me­lin­gen vandaan kwam. Een fees­te­lij­ke vie­ring met het koor Golden Voices, dat mooie en goed passende lie­de­ren zong.

Gebed

De twaalf vor­me­lin­gen, even zoveel als er apos­te­len zijn, waren dui­de­lijk goed voor­be­reid. Zij gaven de ant­woor­den met kracht en over­tui­ging en lazen ook heel goed voor tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring. Het pas­to­rale team was bijna compleet aanwe­zig, alleen diaken Wim Balk ontbrak. Hij had helaas een reden om er niet te zijn: zijn moe­der was overle­den. We hebben tij­dens de vie­ring voor haar gebe­den. Pastoor-deken Jules Dresmé was er wel, evenals pastor Kaak en de diakens Van Meeteren en Simileer.

Goede keuzes

In de fees­te­lij­ke vie­ring ter ere van de heilige Drie-een­heid in wiens naam de vor­me­lin­gen zijn gedoopt, zetten deze jonge mensen een nieuwe stap en ont­vingen zij de kracht van de heilige Geest om met Gods hulp goede keuzes te kunnen maken, een mooie weg te kunnen gaan, in de kracht van die Geest.

Dekenaat

De vor­me­lin­gen kwamen uit heel het dekenaat, waar­van vijf uit Weesp. Andere plaatsen waar vor­me­lin­gen vandaan kwamen waren Muiden, Hilversum en Kortenhoef.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

Terug