Arsacal
button
button
button
button


Feestelijk Vormsel in Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juni 2023 - 393 woorden
Met de pastoor en kapelaan voor de kerk van Uithoorn
Met de pastoor en kapelaan voor de kerk van Uithoorn

Zater­dag­avond 10 juni was ik in Uithoorn voor de vormsel­vie­ring, een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie met 23 vor­me­lin­gen en mooie zang van het jon­ge­ren­koor Debuut. En het was mooi weer, dus de ont­moe­ting na afloop van de vie­ring was buiten op het plein voor de kerk.

(er komen wellicht nog meer foto's al zijn de AVG regels beperkend...)

Actieve deelname

Ruim 300 mensen waren naar de Eucha­ris­tie­vie­ring geko­men en ie­der­een deed en­thou­siast mee met de gebe­den. Er waren veel kin­de­ren en er was ook familie van de vor­me­lin­gen uit het bui­ten­land, die tij­dens de Mis wat vertaling kregen. Zo was er wat geroezemoes, maar dat stoorde niet, het was juist een teken van be­trok­ken­heid. Pastoor Marco Cavagnaro en kape­laan Darek Karwowski con­ce­le­breer­den.

Familie­da­gen

De vormselvoor­be­rei­ding had een jaar lang plaats gevon­den, veelal in het kader van de familie­da­gen die in deze pa­ro­chie gestart zijn. Die familie­da­gen gaan door en bij de vormsel­vie­ring waren ver­schil­lende ouders die in het team zitten dat voor de familie­da­gen zorg draagt. Ik ben er blij mee! Be­lang­rijk zijn na­tuur­lijk ook de catecheten van de vormselvoor­be­rei­ding, die weer goed werk hebben gedaan!

Waar­de­ring

Bij de uitgang van de kerk hield een pa­ro­chi­aan me aan. Ik kende hem al vanuit de tijd dat ik regel­ma­tig in Uithoorn assis­teerde, voordat ik bis­schop werd. Hij wilde even tot uiting brengen hoe blij de pa­ro­chi­anen zijn met hun pries­ters en dat dit een gevoel was wat alge­meen gedeeld werd in de pa­ro­chie. Ik vond het eer­lijk gezegd wel mooi dat te horen: iemand die laat weten hoe blij hij is met de pries­ters. Het zijn meestal de klachten en opmer­kingen die bij de bis­schop komen en ik vond het ook goed dat de pastoor er op gehoors­af­stand bij stond! Klachten mogen er zijn, maar het is mooi als gelo­vi­gen ook eens waar­de­ring uiten.

Vor­me­lin­gen

Er waren dus 23 vor­me­lin­gen. Één was onlangs gedoopt en twin­tig jaar, de anderen waren jon­ger, waar­on­der een jon­gere die ook de eerste heilige communie deed. De grootste groep vor­me­lin­gen kwam uit Uithoorn, maar ook uit De Kwakel en Kudel­staart waren er vor­me­lin­gen en een paar die wat buiten de grenzen van de pa­ro­chie wonen.

Van harte felici­teer iik alle vor­me­lin­gen! Moge de heilige Geest hen lei­den en ik hoop en bid dat zij steeds zullen vragen met een open hart en een open geest, waar die heilige Geest hen heen wil lei­den.

Terug