Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde eerste Bavodag na de Pandemie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juni 2023 - 271 woorden

Zater­dag 17 juni was in en rond de ka­the­draal in Haar­lem de eerste Bavo­dag na de Corona-epidemie. De reacties van de tieners waren heel posi­tief. Aan het einde van de dag hebben we de Eucha­ris­tie gevierd.

Pro­gram­ma

De Bavo­dag werd in het verle­den al gehou­den voor de vor­me­lin­gen, met veel deel­ne­mers en de moeite waard om weer goed op te pakken. Het was inder­daad een fees­te­lij­ke dag met sport, spel, work­shops, eten en drinken, be­zin­ning en de Eucha­ris­tie. Dank aan de inzet van ver­schil­lende jonge pries­ters, met onder meer pater Esco voor de organi­sa­tie, pastoor Álvaro voor de zang en de actieve inzet van andere pries­ters en een hele groep vrij­wil­li­gers. Veel dank aan hen allen.

Weer

Het was de eerste Bavo­dag sinds drie jaar en daardoor ook weer een heel nieuwe start, met een vernieuwd pro­gram­ma. Er waren rond 130 tieners geko­men. De dag was gezegend door prach­tig weer, zodat de grote tuin van de ka­the­draal goed tot zijn recht kwam. Na afoop van de dag bleven velen nog napraten.

Vriend­schap

Tijdens de Mis heb ik naar aanel­ding van de roe­ping van de apos­te­len stil gestaan bij vriend­schap met Jezus. Daarvoor ben je goed zoals je bent, je ben niet te dik, te dun, te groot of te klein, te lelijk of te...; nee, je bent goed zoals je bent om een vriend van Jezus te zijn. De enige blok­kade is er wanneer je teveel om jezelf draait: dan ben je zelf je enige vriend, dan kan er geen vriend­schap met jezus zijn.

Aan het einde van de dag kregen alle tieners een boekje mee met het evan­ge­lie in gewone taal.

Terug