Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in de kapel van de Vrouwe van alle volkeren

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 juni 2023 - 196 woorden

Pater Stefan Lippert, die samen met de zusters van de Familie van Maria zorg had gedragen vor de voor­be­rei­ding, con­ce­le­breerde met de nieuw aan­ge­ko­men pater Martin Bárta die de teksten al in het Neder­lands bad.

(Er komen later nog meer foto's)

De Eucha­ris­tie­vie­ring was de Mis voor de toedie­ning van het heilig Vormsel met de lezingen van de zon­dag. In het evan­ge­lie riep de Heer Zijn apos­te­len en dat past na­tuur­lijk ook nog eens mooi bij de vormsel­vie­ring, waarin de vor­me­lin­gen door het sacra­ment wer­den aan­ge­steld om apos­te­len van Jezus Christus te zijn. De vor­me­lin­gen zagen er allemaal zeer fees­te­lijk uit en had­den allen een aan­deel in de gebe­den en lezingen en een dank­woord. Volgens het gebruik dat in Oost Europa nog steeds bestaat en vroe­ger ook bij ons was, had­den de vor­me­lin­gen een vorm­naam (heilige) gekozen, die hen bij­zon­der aanspreekt. Aan het einde van de vie­ring hebben we ook de toe­wij­ding aan Maria gebe­den.

Voor­af­gaand aan de vie­ring had­den de vor­me­lin­gen me een e-mail gestuurd om zich voor te stellen en om iets van hun motivatie te laten horen. Dat was ook mooi geweest om te lezen!

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

Terug