Arsacal
button
button
button
button


H. Mis met Aartsbisschop Paul Gallagher in Haarlemse kathedraal

Herdenking einde slavernij

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 juni 2023 - 148 woorden
Aartsbisschop Paul R. Gallagher
Aartsbisschop Paul R. Gallagher

Op zon­dag 2 juli zal Aarts­bis­schop Paul R. Gallagher uit het Vati­caan de Eucha­ris­tie vieren in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem. De bij­zon­dere vie­ring begint om 10.00 uur.

Bezoek

Aarts­bis­schop Paul R. Gallagher is in het Vati­caan de Se­cre­ta­ris voor de relaties met de staten, zeg maar : de minister van bui­ten­landse zaken van paus Fran­cis­cus. Hij brengt een pas­to­raal bezoek aan ons bisdom en heeft op zater­dag­mid­dag 1 juli een ont­moe­ting met de pries­ters, vooraf­ge­gaan door een Eucha­ris­tie­vie­ring in con­ce­le­bra­tie met de aanwe­zige pries­ters in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Deze vie­ring begint om 12.30 uur.

Mis in de ka­the­draal

Op zon­dag zal de Pontificale Mis met aarts­bis­schop Gallagher mede in het teken staan van de afschaf­fing van de slavernij, in ver­band met "Keti Koti". De vie­ring wordt opge­luis­terd door het ka­the­drale koor en het lied "Amazing grace" zal wor­den gezongen om de afschaf­fing van de slavernij te gedenken.

Terug