Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Gallagher ontmoet de priesters

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2023 - 200 woorden
met de (meeste) seminaristen
met de (meeste) seminaristen

Zater­dag 1 juli was aarts­bis­schop Gallagher in Am­ster­dam. Een kort ver­slag.

Aankomst

Vrij­dag­avond was aarts­bis­schop Paul R. Gallagher vanuit Rome in Am­ster­dam aan­ge­ko­men voor een pas­to­raal bezoek aan ons bisdom. De aarts­bis­schop is se­cre­ta­ris voor de relaties met de Staten van paus Fran­cis­cus, zeg maar: minister van bui­ten­landse zaken. Die eerste avond werd hij en zijn se­cre­ta­ris Mgr Luciano Alimandi welkom geheten door de Apos­to­lisch Nuntius, door Mgr Dellagio­vanna en mij­zelf. Maar voor de maal­tijd was er eerst nog een inter­view met een ver­slaggever van De Tele­graaf.

Ont­moe­ting met de pries­ters

Zater­dag­mor­gen bracht de aarts­bis­schop een bezoek aan het Rijks­mu­seum waarna om 12.30 uur een fees­te­lij­ke Heilige Mis was in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam in con­ce­le­bra­tie met de aanwe­zige pries­ters, zo'n 45 in totaal. Ook de Se­mi­na­risten waren erbij en dien­den de Mis. Na afloop van de ont­moe­ting met de pries­ters maakten we een foto met de se­mi­na­risten (zie foto). De capella Nicolai zong prach­tig tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring. Na de Mis was er een gezellige ont­moe­ting in restaurant ‘De Kroonprins’ en bezocht de Aarts­bis­schop ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, waar hij werd rondgeleid door de directeur.

Om 17.00 uur woonde de aarts­bis­schop de Evensong bij in de Nicolaas­basi­liek.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug