Arsacal
button
button
button
button


Feestelijk H. Vormsel in Hoofddorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 juli 2023 - 267 woorden

Zater­dag­avond 8 juli was de Vormsel­vie­ring in Hoofd­dorp voor de pa­ro­chies van Nieuw Vennep, Bui­ten­kaag en Hoofd­dorp. Onder de vor­me­lin­gen waren jon­ge­ren en ouderen. Ze waren goed voor­be­reid en ont­vingen het sacra­ment heel bewust.

Uitbeel­ding

Het was een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarin het vormsel plaats vond. Voor in de kerk was een groot bord opge­steld met een uit­beel­ding van de uitstor­ting van de heilige Geest en ook overigens was het altaar versierd in de geest van het vormsel.

Jon­ge­ren­koor en acolieten

Een nieuw jon­ge­ren­koor zong de vie­ring, bestaande nog maar uit vier personen, maar hope­lijk zijn er onder de vor­me­lin­gen jon­ge­ren die mee willen gaan doen. Het was een goed begin. Ik hebde vor­me­lin­gen in ieder geval van harte uit­ge­no­digd om mee te doen met het koor of als acoliet. Ook de acolieten waren nieuw. Althans, ze waren mis­die­naar geweest, maar gingen nu voor het eerst ver­der als "acoliet", na een voor­be­rei­ding. Ook dat was na­tuur­lijk een in­spi­re­rend voor­beeld voor de vor­me­lin­gen.
De pa­ro­chie in Hoofd­dorp is heel actief, zoals op de web­si­te kan wor­den gezien;. Daarin spelen vele pa­ro­chi­anen een bij­zon­dere en betrokken rol. Zo is er een "stream team"dat de vie­rin­gen live­streamed. De vormsel­vie­ring is bin­nen­kort via de web­si­te van de pa­ro­chie nog terug te zien: Joannes de Doper pa­ro­chie - (hjoannesdedoper.nl)

Hoofd­dorp

De vormsel­vie­ring zou eigen­lijk in Nieuw Vennep zijn geweest maar daar waren ze druk bezig met de voor­be­rei­ding van een ander feest op zon­dag, waarna in goed overleg is besloten de Vormsel­vie­ring in de Joannes de Doper­kerk van Hoofd­dorp te doen.
Paters Matthew en Albert con­ce­le­breer­den.

Vanb harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug