Arsacal
button
button
button
button


Eucharistie met de neocatechumenale gemeenschappen van ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juli 2023 - 344 woorden

In de H. Maria­kerk in Alkmaar Noord was maan­dag­avond 10 juli een Eucha­ris­tie­vie­ring voor de neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen van ons bisdom. Het was een fees­te­lijk gebeuren waarbij de grond­toon dank­baar­heid was.

Lissabon

Na­tuur­lijk was het niet voor ie­der­een moge­lijk geweest om te komen, maar zeer velen waren er toch, waar­on­der een groot deel van de 36 jon­ge­ren die naar de Wereld­jon­ge­ren­dag gaan. Zij gaan met het vliegtuig naar Lissabon. Ook gaan er daar­naast enkele jon­ge­ren van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg mee met onze bisdomreis die met de bus langs allerlei mooie plaatsen nar het­zelfde doel gaat. Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik hen nog even apart ontmoet.

Dank­baar­heid

De grond­toon was dank­baar­heid, dat was het gevoel bij velen, terug kijkend op het afgelopen (werk) jaar. De lezingen waren die van de dag over de Jacobslad­der, de lad­der die naar de hemel ging en waarlangs de engelen op en af gingen.

Hemellad­der

Bij de ope­ning werd door degene die de inlei­ding hield al gezegd dat onze hemella­der het kruis van Jezus Christus is en zo is het: door het kruis en het offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht is er voor ons een lad­der geplaatst waarlangs wij kunnen opstijgen naar de hemel. Dat is zo omdat het niet bij het offer ge­ble­ven is, maar de ver­rij­ze­nis is gevolgd, het nieuwe leven waaraan wij deel hebben. Maar er is geloof nodig en ver­trouwen, zowel voor Jakob die maar moest geloven in de beloften van de Heer tegen de feiten in die hij met zijn ogen zag, als voor de overste van de synagoge in het evan­ge­lie, wiens dochtertje gestorven was; als ook voor de vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed. Geloof je dat de Heer het leidt, ook al zie je het ( nog) niet? Durf je te volhar­den in ver­trouwen?

Carmen

Gemeenn­schappen uit Almere, Uithoorn, Hoorn, Alkmaar en Haar­lem waren ver­te­gen­woor­digd.

Voor velen was dit een opmaat naar de vakantie­tijd, maar volgende week wordt eerst nog de sterf­dag van Carmen Hernandez her­dacht en in Eucha­ris­tie­vie­ringen voor haar gebe­den. Voor haar is intussen een zalig­ver­kla­rings­pro­ces be­gon­nen.

Terug