Arsacal
button
button
button
button


Op weg naar de wereldjongerendagen in Lissabon!

Bisdomreis is vertrokken

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 juli 2023 - 183 woorden

Woens­dag­och­tend zijn de jon­ge­ren van ons bisdom ver­trok­ken naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Bij station Sloter­dijk wer­den de jon­ge­ren uitgezwaaid en kregen ze de reis­ze­gen mee.

Rege­nach­tig...naar de zon

Het was een beetje rege­nach­tig daar, in alle vroegte bij station Sloter­dijk. Dat deed na­tuur­lijk alleen maar meer verlangen naar de Spaanse en Portugese zon. Daar ging de reis heen.

Burgos

De eerste dag reizen de hon­derd jon­ge­ren naar Parijs waar ze de Sacré Coeur bezoeken. Morgen gaat de reis ver­der en vrij­dag hopen ze de omge­ving van Burgos te bereiken met een over­nach­ting in Caleruega. Daar sluit ik me bij de groep aan om samen met hen over Fatima naar Lissabon te reizen.

Reis­ze­gen

Maar voordat ze ver­trok­ken mocht ik eerst de reis­ze­gen uit­spre­ken, zoals op de foto's te zien is. De bus die daarbij op de ach­ter­grond staat, is niet de bus van de jon­ge­ren die met "Huis van de pelgrim" reizen. Gelukkig was het net droog toen ik de pelgrims met wij­wa­ter be­spren­kelde.

Van harte wens ik alle jon­ge­ren een gezegende reis en een on­ver­ge­te­lijke erva­ring!

Gods zegen! Vaya con Dios!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug