Arsacal
button
button
button
button


Fred van Iersel overleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 juli 2023 - 154 woorden
Fred van Iersel overleden
Foto van het symposium met Fred van Iersel op het scherm
Foto van het symposium met Fred van Iersel op het scherm
Erik Sengers, medebestuurslid van CSLK en opvolger van prof. Fred van Iersel aan de Universiteit, neemt namens Fred van Iersel de Bavopenning in ontvangst, die hij later bij hem thuis heeft uitgereikt
Erik Sengers, medebestuurslid van CSLK en opvolger van prof. Fred van Iersel aan de Universiteit, neemt namens Fred van Iersel de Bavopenning in ontvangst, die hij later bij hem thuis heeft uitgereikt

Donder­dag 27 juli is prof. Fred van Iersel overle­den, een bij­zon­dere weten­schapper en gelo­vi­ge.

Eerder dit jaar werd Fred van Iersel gehul­digd met de Bavopen­ning. Dat gebeurde aan het einde van het symposium dat het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, dat ons bisdom heeft, had geor­ga­ni­seerd. Van dat Centrum (CSLK) was hij bestuurslid en dat voor hem laatste symposium ging over vredes­vraag­stukken bij de eerste ‘ver­jaar­dag’ van de inval van Rusland in Oekraïne. Daaraan heeft hij nog een mooie bijdrage gegeven door een lezing die hij, digi­taal aanwe­zig, op dat symposium heeft gehou­den. Fred was toen al erns­tig ziek.

Hij was ook diaken van ons bisdom, maar werk­zaam in de krijgs­macht en als hoog­le­raar namens het militair or­di­na­ri­aat.

moge hij nu rusten in vrede en moge zijn werk en inzet vrucht dragen voor de vrede en een spoe­dige beëindi­ging van de oorlog in Oekraïne.

Terug