Arsacal
button
button
button
button


Op weg naar de Wereldjongerendagen in een bijzondere plaats

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 juli 2023 - 211 woorden

Vrij­dag­avond sloot ik aan bij de jon­ge­ren van ons bisdom die op weg zijn naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

ik ontmoette de jon­ge­ren in Caleruega, een plaatsje in de buurt van Burgos in Spanje. De jon­ge­ren had­den al bij­zon­dere dagen achter de rug: zij waren bij de Sacre Coeur in Parijs, waar zij hebben over­nacht en in de geboorte­plaats van de H. Vin­cen­tius a Paolo, maar Caleruega spande wel de kroon met een prach­tige accommodatie op de plaats waar de heilige Dominicus, stichter van de Dominicanen was geboren. De toren van het huis waar de (welvarende) familie van de heilige Dominicus Guzman woonde staat er nog en ook overigens ademt het plaatsje de sfeer van de heilige en van de ge­schie­de­nis met ver­schil­lende mooie plaatsen om te bekijken.

Hier genoten we het avondmaal, dat prima was ver­zorgd en daarna was er nog een korte ont­moe­ting met de ge­meen­schap van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg die ons verblijf hier facili­teert. Daarna was (bijna) ie­der­een wel moe, want onder­deel van deze dag was ook het lopen van een deel van de Camino (de weg naar Santiago de Compostela, graf­plaats van de heilige apostel Jakobus) geweest bij flink zonnig en warm weer, dus...

Morgen is Burgos aan de beurt, waar we de H. Mis vieren in de ka­the­draal.

Terug