Arsacal
button
button
button
button


Een dagje in Burgos… op weg naar de wereldjongerendagen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juli 2023 - 306 woorden

Zater­dag 29 juli waren de jon­ge­ren van de reis van ons bisdom en dagje in Burgos, op weg naar de WJD.

We hoef­den ons heer­lijke verblijf in Caleruega, de geboorte­plaats van de heilige Dominicus gelukkig nog niet op te geven. Ons reisdoel lag die dag rede­lijk in de buurt: Burgos is een mooie stad met een aange­naam centrum en vooral: een prach­tige ka­the­draal waar we de Eucha­ris­tie vier­den en een deel­groep­ge­sprek had­den. In de ka­the­draal zijn de blauwe zusters werk­zaam die ook in ons hei­lig­dom in Heiloo werken. Een pelgrims-orkestje met Jos Martens aan het orgel, begeleidde de zang. We her­dachten de vrien­den van Jezus: Martha, Maria en Lazarus. Het is hun ge­za­men­lijke feest­dag op deze dag.

Na de Mis en het deel­groep­ge­sprek was er tijd om de stad te bekijken met een groep of samen. Naast het centrum is ook de abdij van Las Huelgas de moeite waard, die vlak bij het semi­na­rie ligt. De macht van de abdis van die abdij in de Mid­del­eeuwen inspireert nu nog som­mi­ge kerkhistorici om meer positie voor vrouwen te vragen binnen de Kerk. Zij was name­lijk heerseres over een bisdomgroot gebied, met staf en mijter.

Ver­vol­gens bezochten we het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie van de stad Burgos waar we een rond­lei­ding kregen en hebben gegeten samen met jon­ge­ren uit de VS en Columbia, net als wij op weg naar de WJD. Tot besluit hoor­den we over leven van Maria Obregon Rodriguez, een jonge vrouw die slacht­of­fer werd van vre­se­lijk seksueel geweld. In 1992 is zij, 22 jaar oud om het leven gebracht. Zij was een gelo­vi­ge vrouw, die voor velen een inspirate was om hun leven aan God te geven.

Terug in Caleruega was er tIjd voor een avond van barm­har­tig­heid, een in­spi­re­rend moment met uit­stel­ling van het heilig sacra­ment en gelegen­heid om een nieuw begin te maken en ver­ge­ving te ont­van­gen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug