Arsacal
button
button
button
button


Van Caleruega naar Fatima

Jongeren op weg naar de wjd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 juli 2023 - 337 woorden

Zondag 30 juli reis­den de jon­ge­ren op weg naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen naar Fatima.

Do­mi­ni­ca­nessen

In de morgen be­gon­nen we met de heilige Mis in het slot­kloos­ter van de zusters Do­mi­ni­ca­nessen in Caleruega op de plaats waar de heilige Dominicus is geboren. De - ik meen - twaalf zusters van de ge­meen­schap zijn groten­deels al op leef­tijd maar ver­wel­kom­den ons vol en­thou­sias­me. "wij zijn allemaalheel gelukkig in onze roe­ping", ver­telde de priorin. Ze voel­den zich bij­zon­der met Neder­land verbon­den omdat zij een Neder­landse medezuster had­den, die intussen overle­den is. We vier­den een mooie Eucha­ris­tie in hun kapel achter de tralies. De preken heb ik deze dagen niet op schrift maar na­tuur­lijk ston­den we stil bij de schat in de akker van ieders leven en bij die ene parel waar we voor mogen gaan. Daarna moesten we afscheid nemen van Caleruega om naaar Fatima te gaan.

In de bus

In de bus had ik ver­schil­lende mooie gesprekken, we keken naar een film over Fatima en de ver­schij­ningen, we hoor­den een inlei­ding op dit bede­vaarts­oord en ik heb een catechese gegeven over de hei­lig­heid van Maria en ons streven naar hei­lig­heid: nede­rig­heid en ver­trouwen zijn daarbij leenwoor­den.

Fatima

De reis naar Fatima ging voorspoe­dig. Daar zag ik op TV hoe intussen jon­ge­ren uit allerlei lan­den naar Lissabon komen en op allerlei plaatsen al fees­te­lij­ke eve­ne­menten van geloof beleven. Het was mooi om te zien hoe de TV hier ver­slag van deed. Ook in Fatima zagen we bij aan­komst al vele WJD gan­gers.

in de avond kwamen we samen op het eigen­lijke terrein van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Langzamer­hand stroomde het grote plein voor de basiliek vol met jon­ge­ren. Om 21.30 uur begon daar het rozen­krans­ge­bed en de licht­pro­ces­sie, een in­druk­wek­kend gezicht met jon­ge­ren uit vele lan­den die vlaggen meedroegen als teken van hun her­komst. Een van onze jon­ge­ren mocht in het Neder­lands een deel van het rozen­hoedje voorbid­den. Morgen, maan­dag, vieren we de Eucha­ris­tie in Fatima. Er is dan een inter­na­tio­nale Mis, daarna gaan we ver­der... naar Lissabon


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug