Arsacal
button
button
button
button


Van Fatima naar Lissabon

Jongeren komen aan bij WJD

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 juli 2023 - 321 woorden

Maan­dag 31 juli ging onze bisdomreis ver­der van Fatima naar Lissabon. Wat beleef­den de jon­ge­ren?

Fatima

De maan­dag­mor­gen begon met een feestje voor een jarige. Nou ja, hij was eigen­lijk niet jarig op die dag maar de dag was wel pas geweest en er werd uitbun­dig gezongen en een polonaise gelopen. Na het ontbijt werd het weer serieus: het hei­lig­dom van Fatima werd bezocht en om 11.00 uur vier­den we de inter­na­tio­nale heilige Mis met de bis­schop van Fatima, een twin­tigtal andere bis­schop­pen en vele tien­tal­len pries­ters en duizen­den jon­ge­ren. De gebe­den wer­den in ver­schil­lende talen gedaan, ook de preek werd in­te­graal in vier talen herhaald. Dat was wel wat veel, maar ver­der was het een mooie Eucha­ris­tie­vie­ring, waarbij onze bisdomreis-vlag steeds goed zicht­baar was: de Neder­landse vlag met daar­on­der de vlag met het wapen van Am­ster­dam.

Kanovaren

In de mid­dag zijn we naar Constantia's fluvial beach gere­den waar een kano tocht op de rivier op het pro­gram­ma stond: vijf kilo­me­ter kanoënd met de stroom mee was een mooie erva­ring waarbij ( bijna) ie­der­een wel flink nat werd. Ik had er daarom toch maar van afgezien om deze mooie experience mee te maken, maar ik heb de kanovaar­ders uitgezwaaid en stond weer klaar bij het punt van aan­komst, waar de bussen na het vertrek naar toe gere­den waren. Het was volgens alle berichten een erg leuke erva­ring.

Aankomst in Lissabon

Daarna ging de reis ver­der naar Lissabon. De laatste foto is van bij de slaaplokatie in de hoofd­stad van Portugal. In de buurt van deze kerk logeert de Neder­landse groep. Ik werd naar het hotel gebracht waar de bis­schop­pen ver­blij­ven en daar had ik al tij­dens het eten een gesprek met allerlei bis­schop­pen uit Ierland, Westminster en Canada. Het is inte­res­sant alle erva­ringen te horen die deze bis­schop­pen hebben opgedaan.

We hopen op een gezegende week, maar de voor­te­ke­nen zijn posi­tief: een mooie groep, met prach­tige motivatie gaat een bij­zon­dere WJD tegemoet!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug