Arsacal
button
button
button


Sint Adelbertabdij opent Benedictushof en abdijmuseum

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 april 2013
Vader Abt zegent de nieuwbouw in
Vader Abt zegent de nieuwbouw in

Donder­dag­mid­dag 4 april opende de abdij van Egmond de Bene­dic­tushof, een forse uitbrei­ding van het gebouw waarin ook de kaarsenmakerij en de winkel zijn gehuisvest. Cursus- en ontvangst­ruim­tes en een museum maken het nog aan­trek­ke­lijker om de abdij te bezoeken.

Com­mis­sa­ris van de Koningin J.W. Remkes was daartoe naar de abdij gekomen. Tevens werd een expositie geopend van werk van Paul van Dongen met een prachtig betoog van schrijver Willem Jan Otten.

Namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heb ik de bij­een­komst bijgewoond, waarin de nieuwe gebouwen door de Abt, dom. Gerard Mathijsen, wer­den inge­ze­gend en onder meer een film werd ver­toond van de wor­ding van een prachtige maquette op schaal van de mid­del­eeuwse abdij-gebouwen die na de Re­for­ma­tie helaas zijn verwoest.

Terug