Arsacal
button
button
button
button


Bavopenning voor broeder Leo Paauw

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 november 2023 - 213 woorden
Br. leo krijgt de onderscheiding (met enige moeite) door mij opgespeld
Br. leo krijgt de onderscheiding (met enige moeite) door mij opgespeld
Bavopenning voor broeder Leo Paauw

In ons bisdom is er een aantal emeriti-pries­ters en diakens die de emeriti namens de bis­schop regel­ma­tig bezoeken. De werk­zaam­he­den van deze bezoekers wor­den ge­coör­di­neerd door broe­der Leo Paauw FSC. Van­wege zijn leef­tijd heeft hij deze taak onlangs over­ge­dragen aan diaken Han Hartog. Op vrij­dag 10 no­vem­ber ston­den we bij deze over­dracht stil en kreeg br. Leo de Bavopen­ning uit­gereikt. Die heeft hij meer dan ver­diend!

Ziek­zoe­kers

Br. Leo werd in 1971 ceremonia­ris en al gauw ook se­cre­ta­ris van bis­schop Theo Zwart­kruis. Na een paar jaar kwam daar de taak bij om de "ziek­zoe­kers" (zoals de bezoekers wel wer­den genoemd) te coör­di­ne­ren. Die taak heeft br. Leo met een korte onderbre­king bijna vijf­tig jaar vervuld!

In dank­baar­heid


De bezoek­groep werd al enige jaren begeleid door mgr. Jan van Burg­ste­den SSS en ook pastoor Kees van Lent maakt deel uit van de bezoekers. Samen met coördinator diaken Han Hartog waren zij deze mid­dag bij broe­der Leo om hem te bedanken voor de tien­tal­len jaren van be­lan­ge­loze inzet.

Proficiat en zegen!

Van harte wens ik br. Leo Paauw proficiat met de onder­schei­ding, in dank­baar­heid voor zijn (bijna) gou­den (50!) jaren van taak­ver­vul­ling en wens hem alle ge­zond­heid en zegen toe! En aan diaken Han Hartog even­eens veel zegen voor dit mooie werk!

Terug