Arsacal
button
button
button
button


De bisschoppen over de figuren in de kerststal

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 december 2023 - 54 woorden

"Katho­liek Leven" heeft met alle bis­schop­pen filmpjes gemaakt over de figuren in de kerst­stal bij gelegen­heid van het feit dat het dit jaar 800 jaar gele­den is dat de Kerst­stal door de H. Fran­cis­cus van Assisi werd "uitgevon­den".

De filmpjes zijn te zien via de volgende links:

 


Terug