Arsacal
button
button
button
button


Creatieve pastoor maakte prachtige kerststal

Nog te zien in de H. Cunerakerk in Nibbixwoud

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 5 januari 2024 - 221 woorden
Pastoor Álvaro bij (een deel van) de Kerststal
Pastoor Álvaro bij (een deel van) de Kerststal
Creatieve pastoor maakte prachtige kerststal
Creatieve pastoor maakte prachtige kerststal

Dat pastoor Álvaro Rodriguez Luque (35) heel crea­tief is, wisten we al. Dat die creativi­teit zich in de kerst­pe­rio­de bij­zon­der uit, was ook al bekend. Maar de kerst­stal die hij dit jaar heeft gemaakt voor de H. Cunera­kerk in Nib­bix­woud, is wél weer heel mooi en bij­zon­der: niet alleen de geboorte van Jezus zelf wordt er in getoond, maar héél de ge­schie­de­nis van het zo­ge­naamde "verborgen leven" van Jezus.

Alle episodes

De kerst­stal is er nog even te zien en met een groep pries­ters hebben we die aan het begin van dit nieuwe jaar bekeken: vanaf de aan­kon­di­ging door de engel Gabriël aan Maria is het een visuele uit­beel­ding van alle episodes van het evan­ge­lie van het de kin­der­ja­ren van Jezus Christus: het bezoek van Maria aan Elizabeth, de tocht naar Beth­le­hem, het bezoek van her­ders en wijzen, de opdracht in de tempel, de vlucht naar Egypte, de terug­keer van de H. Familie en Jezus in de werk­plaats van Jozef, alles is er te zien. Hierbij enkele beel­den.

In een andere kerk van het samen­wer­kings­ver­band, in Wognum, waar ook de familie­da­gen van de regio plaats­vin­den, is bovendien een kerstallen­ten­toon­stel­ling te bewon­de­ren.

De kerst­tijd nadert zijn einde: zon­dag vieren we de Open­ba­ring des Heren, Drie Koningen en de dag erna de Doop van de Heer


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug